Årsmøte

Arrangør: Eikanger Idrettslag

Tid


Beskrivelse

Til medlemmer i Eikanger Idrettslag

Sakliste for årsmøte i Eikanger Idrettslag
 
Årsmøtet blir holdt 14.03.2018 på Ostereidet Ungdomskule.
Under følger saklista for årsmøtet.
Saksliste mangler noe vedlegg og saksopplysninger, de er dessverre ikke klare men blir ferdigstilt iløpet av mandag 12.03.2018. Ønskes det allikevel nærmere informasjon allerede nå, ta kontakt med leder i EIL, Robert Lorang Hansen.

1 .Godkjenning av dei stemmeberettiga
2 . Godkjenning av innkalling og sakliste
3 . Val av dirigent

Val av referent
Val av to medlemmar til å underskriva protokollen
4 . Årsmeldingar
5 . Godkjenning av rekneskapet for EIL 2017
6 . Medlemskontigent

Det vil bli fremmet forslag om å øke kontingentene, endelig fremlegg vil legges frem senest mandag 12.03.2018.
7. Budsjett 2018
Det har kommet inn forslag til årsmøte om å opprette en 25% prosjektstilling i inntil 1 år, eventuell støtte til forslaget vil påvirke budsjett 2018. To alternative budsjett vil legges frem til behandling. 
Endelig sak med sakspapirer legges ut senest mandag 12.03.2018
8. Organisasjonsplan
Det har kommet 3 ulike forslag om endringer i organiseringen av fotballgruppen i EIL. 
Forslag og informasjon om disse legges frem senest mandag 12.03.2018. 
9 . Val

Med vennleg helsing
styret i Eikanger Idrettslag


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline