Flittige karuselldeltakarar premierte

Lagt ut av Stanley Hauge den 2. Mai 2022


Med pokal for 30 startar, frå venstre: Annikken Midtgård Espevoll, Ann Kathrin Midtgård Espevoll, Andre Midtgård Espevoll og Alis Hellevang.


Ved avsluttinga av karusellsesongen 2021-22 vart fleire flittige deltakarar tildelte pokalar.


Fem personar fekk pokal for å ha passert 30 startar. Av dei var tre i familien Espevoll: Andre Midtgård Espevoll 33 startar, Ann Kathrin Midtgård Espevoll 32 og Annikken Midtgård Espevoll 30. Alis Hellevang fekk pokal for 31 startar og Svein Olav Heggernes for 30.

Are Flekke med 75-løpspoklaen.


Are Flekke er ein flittig deltakarar frå bysida og han fekk pokal for 78 startar. Grethe Jørgensen (ikkje til stades) har ein pokal i vente for 75 startar.


Stanley Hauge fekk pokal for 204 startar. Han tek som regel turen rundt Eikangervågen før han går inn i arrangørstaben.

(Fotograf: Steinar Haukås.)


Tekst og foto: Stanley Hauge


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.