Friidrett

Innan friidrett arrangerer Eikanger IL karuselløp, stemner i hopp utan tillaup innandørs, banestemner med løp, hopp og kast. I perioden oktober-mai er det innetrening i gymsalen/styrketreningsrommet på Ostereidet, og i utandørssesongen (april-september/oktober) er det trening på Ostereidet idrettsbane. Me organiserer deltaking på stemner i Hordaland og nasjonalt.

Friidrettsgruppa ynskjer å auka aktiviteten i friidrett. Friidrettsgruppa treng deltaking og engasjement frå aktive i alle aldrar og frå personar som vil ta på seg oppgåver som tillitsfolk og trenarar.

Treningstider friidrett på Ostereidet:
I gymnastikksalen:
Tysdag: kl.18.30-20.45
Fredag: kl. 18.30-20.00

Styrketreningsrommet kan brukast utanom desse dagane og tidene.

Frå april/mai er det trening på bana på Ostereidet tysdagar og fredagar frå kl. 18.30.

Kontaktpersonar friidrett:
Jo-Harald Færø tlf. 917 50 230
Stanley Hauge tlf. 934 59 154
Bjørn J. Bjørsvik tlf. 930 29 974
Geir Andre Bjørsvik tlf. 970 97 136

Styret i friidrettsgruppa:
Leiar: Jo-Harald Færø
Sekretær: Stanley Hauge
Kasserar: Bjørn J. Bjørsvik
Medlem:Geir Andre Bjørsvik
Medlem: Arvid Hauge

E-post: Leiar friidrettsgruppa


Kontaktpersonar

Jo-Harald Færø
tlf. 917 50 230

Stanley Hauge
tlf. 934 59 154
Bjørn J. Bjørsvik
tlf. 930 29 974

Styret i friidrettsgruppa:
Leiar: Jo-Harald Færø
Sekretær: Stanley Hauge
Kasserar: Bjørn J. Bjørsvik
Medlem: Geir A. Bjørsvik
Medlem: Arvid Hauge

E-post: Leiar friidrettsgruppa