Idrettsskulen

Me vil ønske alle barn frå 5-9 år velkommen til Idrettsskulen

Me vil leike, spele ball, turne, svømme og ha forskjellige aktivitetar.

Det er to avdelinger for idrettskolen, avdeling Ostereidet og avdeling Leiknes.


Avdeling Ostereidet

Mandag Kl. 17.15 - 18.00 : Førskule og 1. klasse.

Mandag Kl. 18.00 - 19.00    2., 3. og 4. klasse.


Avdeling Leiknes:

Onsdag kl. 17-18        barnetrim fra 4 år og opp til skolestart. 

Torsdag kl. 17-18        idrettsskule 1 og 2 kl.

Torsdag kl. 18-19        idrettsskule for 3 og 4.kl


Me har fokus på glede, trivsel og meistring. Samt mangfald – at ein skal få testa ut flest moglege idrettar. Fleire av trenarane våre har høg kompetanse innan forskjellige greiner.

Fyrste gang de kjem på Idrettsskulen skal alle barn registrerast med namn, alder og kontaktinformasjon til foreldre/forsette. Alle nye barn vil få med seg ei flott t-skjorte med idrettsskulen sitt trykk på.

Kontaktpersonar

Styret for idrettsskulen:

E-post:

mobil: