Lov for Eikanger idrettslag

Årsmøtet i Eikanger IL har vedteke lov for idrettslaget i samsvar med lovnorma for Norges idrettsforbund. Det er lovnorma frå 2011 som ligg til grunn for Eikanger IL si lov.


Den siste endringa i lova vart gjort på årsmøtet 12. februar 2015.

Lov-EikangerIL-2015.pdf

I lova vert det mellom anna slått fast at årsmøtet i Eikanger IL skal haldast innan utgangen av februar kvart år.