Styret i Fotballgruppa 2024

Helge Rasmussen

Leiar/trenarkoordinator/Fiksansvarleg
90723614
leder.fotball.eikanger@gmail.com

Asbjørn Espevoll

Baneansvarleg
92622986

Josefine Kristoffersen

Utstyrsansvarleg

95727986

Jan Olav Vågen

Styremedlem

92216021

Lene Askeland

Dugnadsansvarleg
48040002

Fritz Andrè Smørdal

Kioskansvarleg

48189474

Ann Kathrin Espevoll

Styremedlem/
91103136

Unni Raknes

Styremedlem
94182737