Om Eikanger idrettslag

Eikanger IL vart skipa 1. mai 1952.

Eikanger IL er idrettslaget for folk i Ostereidet ungdomsskulekrins pluss Leiknes-krinsen. Men også folke frå andre stader er velkomne som medlemar.

I Eikanger idrettslag skal det vera plass til alle. Gjennom medlemsskapet i idretten sine organisasjonar er dette ei plikt idrettslaget har, men det er sjølvsagt også ei glede for oss som driv i laget å kunna strekkja oss for å gje alle eit godt tilbod.

For tida omfattar Eikanger IL sine aktivitetar

 • fotball
 • friidrett
 • idrettsskule
 • ski
 • trim med desse aktivitetane
  • volleyball
  • orientering/turorientering
  • trim for veteranar (populært kalla «gubbetrim»)
  • bading/symjing
  • aerobic
Du finn meir informasjon om dei enkelte idrettane under menypunktet «Grupper».

Styre for Eikanger IL
Styret, som vert valt på årsmøtet i laget, er ansvarleg for drifta av Eikanger IL. Styret har fem medlemer og ein varamedlem. Styret har også knytt til seg ein person som fungerer som kasserar.


Kontaktpersonar

Styre for Eikanger IL i 2022/23:

Leiar: Robert Lorang Hansen
Nestleiar:Øystein Holsen
Medlem:Helge Rasmussen
Medlem:Jo-Harald Færø
Medlem: Daniel Toft 

Medlem: Benedicte H HaukåsKasserar for Eikanger IL: Siri Hindenes

E-post: leiar.eikangeril@gmail.co