Idrettsskulen

Idrettsskulen i Eikanger IL har idrettsskule for førskuleborn og elever i barneskulen. 

Aktiviteten  er i hovudsak lagt til idrettsanlegget på Ostereidet. Ein av hovudaktivitetane er knytt til symjebassenget. Me byrjar med vasstilvenning med dei minste og har ei målsetjing om at dei klarar symja 200 m på 4. trinn.

I gymsalen forsøker ein å knyta aktivitetar til turn, ballaktiviteter, friidrett, spenst, styrke mm. Dei eldste har og blitt introduserte for ulike aktivitetar på friidrettsbana. Det viktigaste er uansett å skapa positiv idrettsglede i eit fellesskap saman med andre.


Velkomen på idrettsskulen!


Kontaktpersonar for idrettsskulen:

Styret for idrettsskulen 2017:

Eva Hindenes
Øystein Holsen
Hege Thunes Agdal
Jo-Harald Færø
Tommy PettersenKontaktpersonar

Styret for idrettsskulen:


Eva Hindenes
Øystein Holsen
Hege Thunes Agdal
Jo-Harald Færø
Tommy PettersenE-post:

mobil: