Ivrige friidrettsrekruttar på Ostereidet

Lagt ut av Eikanger Idrettslag den 25. Mai 2018

Nesten 40 gutar og jenter prøvde seg i friidrett då Eikanger IL arrangerte stemne på Ostereidet tysdag 22. mai. 

Dei unge friidrettsrekruttane frå 5-6 år og oppover var ivrige. Pågangsmotet og innsatsen var stor. Øvingane som stod på programmet var 60m, lengde og ballkast.

Sommarkarusellen, som stemnet vert kalla, er meint å vera ein stad dei unge rekruttane får læra om friidrettsøvingane og litt om reglane som gjeld.

 
Variasjon i teknikk og utføring av øvingane er stor, enkelte har delteke og trena på friidrett før, medan det for andre noko nytt. Men manglande teknikk la ikkje noko dempar på innsatsen. 

I samsvar med reglar for barneidrett vert ikkje deltakarane på eit stemne som dette, rangerte etter resultat. Likevel, det er tydelege at det finst fleire med godt talent for friidrett i området til Eikanger IL. 10,0 og 10,1 på 60m av ti-åringar er flotte resultat. Det same er nesten tre meter i lengde av ei niår gamal jente. 

Resultatliste (pdf-fil)

 
Stemnet tysdag 22. mai vart halde i strålande og varmt ver. Mange foreldre stilte opp i lag med borna sine, og hjelpte til med å arrangera. Svært gledeleg synest både den nyvalde leiaren i friidrettsgruppa, Jo-Harald Færø, og veteranane som har vore med lenge.

Det vert nytt karusellstemne tysdag 12. juni. Planen er også at det skal vera trening for gutar og jenter tysdagane imellom desse stemnene, det vil seia tysdag 29. mai, 5. juni og tysdag 19. juni i veka etter det siste stemnet før ferien. Treningane vert frå kl. 18.00-19.00. 

 

Frå midt i juni startar arbeidet med å leggja ny raudstubb på løpebana på Ostereidet. Så litt ut i juli reknar idrettslaget med gode løpsforhold att på den intime grusbana.Tekst og foto: Stanley Hauge


0 Kommentar

Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline