NFF Grasrottrener kurs

Lagt ut av Eikanger Idrettslag den 6. Feb 2023

Hei.

Vil du melde deg på NFF sitt Grasrottrenerkurs?Meld deg på inne på NFF Hordaland. Gå inn på Kurskalender og gå ned til 10 februar sted Eikanger og meld deg på innen 8 februar.

https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=8368009


NFF Grasrottrener kurs på Ostereidet😀⚽️⚽️

Del kurs 1:

10 og 11 februar i biblioteket på Ostereidet.


Fredag 10 februar kl 17:00-21:00.

Lørdag 11 februar kl 10:00-16:00.


Del kurs 2:

11 og 12 mars i biblioteket på Ostereidet.


Lørdag 11 mars kl 09:00-17:00.

Søndag 12 mars kl 09:00-17:00.


Del kurs 3 og 4 blir satt opp senere.


Da er det bare å melde seg på kurs.😀Jeg lager en egen påmelding på siden om en liten stund der dere melder dere på.


Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.


Hovedmål


Å ha kunnskap om fotballens verdigrunnlag og god sportslig klubbdrift.

Å ha kunnskap om og ha gjennomføringskraft til lede både spillere, gruppe og lag slik at trivsel og utvikling skjer på og utenfor fotballbanen.


Kursets oppbygging og fokusområder


Grasrottrener 1: Barnefotballkurset (6 – 8 år)


Verdigrunnlaget

Klubben som sjef

Aktivitetskategoriene

Prinsipper for god fotballaktivitet

Treneren som veileder

Øktas rammer

Trenervett

Grasrottrener 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet (9 – 10 år)


Laget som del av klubben og NFF

NFFs skoleringsplaner

Treneren som veileder

Differensiering

Spillets ide og ferdighetsdimensjonene

Keepertrener – barnefotball

Grasrottrener 3: Mot ungdom – lengst mulig (11 – 12 år)


Overgang fra barn til ungdom

NFFs skoleringsplaner 11 – 12 år

Treneren som veileder og medmenneske 

1 F og vi andre

Innlæring av delferdigheter

1 A og vi andre – relasjonelle ferdigheter

Grasrottrener 4: Ungdom – lengst mulig – best mulig (13 – 19 år)


Ungdomsfotballens verdigrunnlag

Treneren som veileder

Prinsipper i angrep og forsvar

NFFs skoleringsplaner 13 – 19, samt Landslagskolen  

Årsplanlegging

Veien mot toppen

Keepertrening – ungdom

Varighet


Delkurs 1: 3 moduler a 4 timer + e-læring

Delkurs 2: 4 moduler a 4 timer + e-læring

Delkurs 3: 3 moduler a 4 timer + e-læring

Delkurs 4: 4 moduler a 4 timer + e-læring

Totalt ca. 60-65 timer


Praksiskrav


Ingen, men treneren gjennomfører praksisøkter på fellessamlingene.


Kursets oppbygging


Blandet læring: e – læring, teori i klasserom, praksis på feltet


Målgruppe


Barne- og ungdomsfotballtrenere 5 – 19 år.


Deltakere


Kurs fra 10 til 40 deltakere.


Opptakskrav


Ingen.


Vurdering


Ingen, men alle må gjennom 30-40 spm. i en sluttquiz for hvert delkurs.


Utdanningsmateriell


Alt nettbasert gjennom e-læringsplattform og Treningsøkta.no


Etterutdanning


Ingen. Kursets varighet gjelder i 99 år.


Veiledere


Norges Fotballforbund – krets oppnevner alle veiledere. Disse inngår i kretsenes utdanningskorps. Formelle krav til lærere er relevant erfaring i trenerrollen, relevant veiledererfaring, minimum UEFA B-lisens. Veiledere skal i tillegg delta i kretsens skoleringspakke.


Arrangør


Fotballkretsene og klubbene (klubbnære kurs).


Organisering


Kretsene lager årshjul for gjennomføring av kursene. Dette koordineres med NFF – sentralt. Deltakere melder seg på via Min Idrett. —  er på NFF Grasrottrener kurs del 1.


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.